ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИ

- Идентитетот на клиентот, како што се име, презиме, адреса и слично, се сметаат за лични податоци и важат за секое лице што ја посетува веб-страната

- Под обработката на таквите податоци се подразбира собирање, снимање, зачувување, увид, употреба, блокирање, бришење или уништување и извршување на други операции со овие податоци

- Смартус собира лични податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и во согласност со сите други важечки прописи во Република Македонија. Превземени ќе бидат сите потребни организациски, административни и технички мерки за заштита на вашите лични податоци. Целта е да се спречи загуба, и пред сè кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, нивна објава, промена или уништување 

- Смартус ги собира личните податоци што доброволно се оставени од лицето кога ќе пристапи на веб страницата smartus.mk и ќе нарача производи што се нудат преку нашата веб страница. Истите не се доставуваат до трети лица без ваша дозвола, освен во случаи кога тоа е изрично пропишано со закон или кога сме обвзани за исполнување на обврските

- Смартус изјавува дека бројот на кредитната картичка се испраќа преку целосно кодирана и сигурна врска директно до банката и дека нема никаков пристап до информации поврзани со картичката или сметката на клиентот во банка 

- Вработените во Смартус се одговорни да се придржуваат кон принципите на заштита на приватноста 

-Купувачот е должен, доколку има промена во податоците за видот на адресата на живеење и сл., да ја пријави промената ПРЕД испораката на нарачката. Во спротивно, Смартус не одговара за какви било проблеми поврзани со испораката на производот/услугата или за било кои други погрешни информации на корисничката сметка

- Доколку Купувачот не сака Продавачот да ги обработува понатаму личните податоци внесени од Корисникот за време на регистрацијата или при доставување на податоци за испорака на производот, може да побара бришење, корекција или пренесување на податоците и мора да го извести Продавачот преку е-пошта kontakt@smartus.mk

- Рокот на задржување на податоците за клиентот од страна на Продавачот е 5 (пет) години од денот на потврдувањето на деловниот однос, по што личните податоци се бришат

Cookies

- Преку нашите cookies, ние добиваме и задржуваме информации за вашата посета на нашата веб-страница, за тоа како сте ги користеле различните делови, со цел да анализираме и разбереме вашето користење

- Целта е да се подобри вашето искуство преку овие мали датотеки што ги испраќаме до вашиот уред / компјутер

- Сookies може да бидат привремени или трајни. Тие не предизвикуваат проблеми за вашиот уред / компјутер, напротив, ни покажуваат што ги интересира корисниците кои ја посетуваат нашата страница за да се подобри со ваша помош, односно со прифаќањето на cookies

- Можете да ги оневозможите cookies на вашиот компјутер. За да ги исклучите, треба да ги прилагодите поставките и конфигурациите на прелистувачот